Het IDEE voor Vastgoed

Werkwijze

Als ontwikkelaar van vastgoed ontwikkelen wij onder andere vastgoedprojecten voor eigen rekening en risico. Dit betekent dat wij zelf al dan niet samen met andere marktpartijen investeren in de aankoop van locaties. Daarnaast ontwikkelen wij ook projecten als gedelegeerd ontwikkelaar in opdracht van derden. ID is bij voorkeur initiatiefnemer en initiator van een project om zo het concept te kunnen bedenken hetgeen vaak maatgevend is voor het toekomstige succes van een project. De conceptontwikkeling van vastgoed  is dus een belangrijk speerpunt van ID.


Wij hebben de deskundigheid in huis om de financiële en economische haalbaarheid van projecten te toetsen en deze projecten doelmatig uit te voeren. Als ontwikkelaar van vastgoed stellen wij ons graag op als partner van de gebruikers en beleggers en als manager van complexe en langdurige processen met als doel: het beste resultaat voor onze eindgebruikers.


Door de korte lijnen binnen onze organisatie en de goede contacten met beleggers en investeerders die wij hebben zijn wij in staat adequaat op de ons geboden kansen en ontwikkelingen te kunnen reageren. Hierin ligt onze kracht en dit uit zich o.a. in onze portefeuille die voorziet in de herontwikkeling van bijzondere locaties en bestaand onroerend goed, en nieuw te ontwikkelen onroerend goed op inbreidings- en uitbreidingslocaties.
ID heeft voor een groot aantal projecten een nauwe samenwerking met het bedrijf Volker Wessels hetgeen ons in staat stelt slagvaardig en doeltreffend projecten uit te voeren van iedere omvang.