Het IDEE voor Vastgoed

Visie

De inrichting van de steeds schaarser wordende ruimte vergt heden ten dage een hoge mate van deskundigheid. Daarnaast legt het ook een hoge verantwoordelijkheid bij de ontwikkelaar neer om zo nauwkeurig mogelijk met die schaarse nog beschikbare ruimte om te gaan. Iedere locatie heeft zijn eigen karakter en specifieke kenmerken waardoor er iedere keer weer de uitdaging ligt om met alle betrokken partijen tot een optimale en creatieve invulling van de locatie te komen. Het bedenken van het concept wat bij een lokatie behoort is een belangrijk kernpunt van de activiteiten van ID. Immers zonder goed concept verwordt een project al snel tot middelmatigheid wat de toekomstige waardeontwikkeling vaak niet ten goede komt. Juist een goed concept zorgt ervoor dat mensen er graag willen wonen en of werken en dat het vastgoed mede daardoor een goede belegging is.


In het ontwikkelproces benutten wij de aanwezige kennis en ervaring van alle betrokken partijen optimaal en stemmen dit op elkaar af. Door deze integrale aanpak is ID in staat een meerwaarde toe te voegen aan haar projecten waardoor onze projecten beter voldoen aan de hedendaagse eisen en wensen van de gebruikers.